SZKT Evropská komise

Proč se přihlásit ke zkoušce?

Příběh Pavla

Pavel je vyučený autolakýrník, který po třech letech práce v autoservisu nastoupil do zahradnické firmy.

Nejprve udržoval parkové cesty, poté se naučil vysazovat a ošetřovat okrasné dřeviny, později zakládat a udržovat trávníky. Pavel získával stále nové znalosti a dovednosti v oboru, ve kterém nebyl vyučen. Svou práci vykonával kvalitně a rád.

Pak se přestěhoval do jiného města, kde se snažil nalézt zaměstnání. Ve městě nebyl žádný autoservis, ale několik zahradnických firem. Pavel toho uměl mnoho, ale ani jedna zahradnická firma ho nepřijala, protože na své znalosti a dovednosti neměl žádný kvalifikační doklad.

Pokud by se Pavel přihlásil ke zkoušce u autorizované osoby a úspěšně ji složil, získal by celostátně platné osvědčení, které by dokazovalo, že je specialistou v oboru, ze kterého byl zkoušen. Jeho šance k přijetí do zahradnické firmy by se tak výrazně zvýšila.

profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace profesní kvalifikace© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz