Krajinář

Co mám umět, z čeho budu zkoušen/a

KRAJINÁŘ kód: 41-038-H

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Týká se povolání: Zahradník, Krajinář
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3

Odborná způsobilost

 • Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby
 • Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě
 • Ošetřování rostlin ručním nářadím
 • Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům
 • Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti
 • Zakládání a údržba travnatých ploch
 • Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy
 • Orientace v sadovnickém projektu
 • Péče o vzrostlé a památné stromy
 • Údržba stavebních prvků v krajině
 • Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině

 © 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz