Sadovník

Co mám umět, z čeho budu zkoušen/a

SADOVNÍK (kód: 41-007-H)

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Týká se povolání: Zahradník, Sadovník
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3

Odborná způsobilost

  • Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě
  • Ošetřování rostlin ručním nářadím
  • Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti
  • Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům
  • Zakládání a údržba travnatých ploch
  • Orientace v sadovnickém projektu
  • Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace
  • Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy
  • Údržba zahrad parků a krajiny
  • Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Obrázek znázorňuje, které znalosti a dovednosti musí uchazeč mít, aby mohl úspěšně složit zkoušku.

Myšlenková mapa - Sadovník© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz