Údržba veřejné zeleně

Co mám umět, z čeho budu zkoušen/a   

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ kód: 41-033-E

  • Zakládání a udržování zeleně
  • Ošetřování okrasných dřevin a květin
  • Zakládání a ošetřování trávníků

Obrázek znázorňuje, které znalosti a dovednosti musí uchazeč mít, aby mohl úspěšně složit zkoušku.

Myšlenková mapa - Údržba veřejné zeleně© 2012-2018 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz