Jak postupovat

Průvodce krok za krokem

  1. vyberte si profesní kvalifikaci, ze které chcete složit zkoušku Sadovník, Krajinář, Údržba veřejné zeleně
  2. seznamte se s tím, co je nutné ke zkoušce umět a znát – kvalifikační standard, a jakým způsobem budete zkoušen/a - hodnotící standard
  3. pokud vše uvedené ve standardech dané kvalifikace umíte a znáte, zašlete na uvedenou adresu přihlášku ke zkoušce vyplněná přihláška s Vaší adresou, telefonem, mailem a podpisem
  4. vyčkejte na doručení pozvánky, kde bude uveden termín Vaši zkoušky, pokyny ke zkoušce a faktura pro zaslání platby (ceník)
  5. dostavte se v uvedeném termínu ke zkoušce


© 2012-2023 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz