Časová náročnost a cena za vykonání zkoušky

Krajinář/krajinářka kód: 41-038-H

Doba přípravy na zkoušku


Zájemce o vykonání zkoušky z profesní kvalifikace Krajinář/krajinářka má možnost před vlastním vykonáním zkoušky využít dobu na přípravu ke zkoušce v trvání 30 minut.
Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky


Celková doba zkoušky je 11 hodin.
Zkouška bude rozložena do 2 dnů.
Termín vykonání zkoušky je závislý na průběhu vegetačního období.

Výše úhrady za zkoušku je 7.900, - Kč© 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz