Přihlášky

Vyplněnou přihlášku ke zkoušce je možné zaslat poštou na adresu:
Mgr. Miroslava Komárková, Ždírec 18, Doksy 472 01

nebo přihlášku vytisknout, podepsat, oskenovat a zaslat elektronicky na:
komarkovam@volny.cz

Následně bude žadateli zaslána pozvánka.

Přihláška do rekvalifikačního kurzu  
Přihláška do rekvalifikačního kurzu
Údržba veřejné zeleně
DOC
Přihláška do rekvalifikačního kurzu
Krajinář
DOC
Přihláška do rekvalifikačního kurzu
Sadovník
DOC
Přihláška ke zkoušce z profesní kvalifikace  
Přihláška ke zkoušce z profesní kvalifikace
Údržbář/údržbářka veřejné zeleně
DOC
Přihláška ke zkoušce z profesní kvalifikace
Krajinář/krajinářka
DOC
Přihláška ke zkoušce z profesní kvalifikace
Sadovník/sadovnice
DOC
Přihláška do kurzu k získání nového osvědčení  
Přihláška do kurzu k získání nového osvědčení I. stupně
odborné způsobilosti pro nakládání a používání přípravků
na ochranu rostlin
DOC
Přihláška do kurzu k získání nového osvědčení II. stupně
odborné způsobilosti pro nakládání a používání přípravků
na ochranu rostlin
DOC
Přihláška do kurzu k prodloužení osvědčení  
Přihláška do kurzu k prodloužení osvědčení I. stupně
odborné způsobilosti pro nakládání a používání přípravků
na ochranu rostlin
DOC
Přihláška do kurzu k prodloužení osvědčení II. stupně
odborné způsobilosti pro nakládání a používání přípravků
na ochranu rostlin
DOC


© 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz