Rekvalifikační kurz Krajinář

Termín kurzu: v roce 2024 nebude otevřen
Rozsah akce: 90 hodin teorie, 90 hodin praxe
Akreditace: Č. j.: MŠMT-9393/2019-1/122

Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Krajinář/krajinářka

Zkouška z profesní kvalifikace Krajinář/krajinářka: 2. 5. – 3. 5. 2024 více

Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz

Krajinář pěstuje a vysazuje okrasné rostliny, provádí údržbu zeleně v zahradách, parcích a krajině. Realizuje krajinářské úpravy. Zabývá se také ochranou a správou objektů zeleně a péčí o něj. Absolvent akreditovaného rekvalifikačního kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě veřejné i soukromé zeleně a zeleně ve volné krajině. Uplatní se také v okrasných školkách, v lesních závodech a zahradnických firmách, které se zabývají navrhováním a realizacemi krajinářských úprav. Kurz je určen také pro ty, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru a využít je na svých soukromých zahradách, nebo plánují začít v tomto oboru podnikat.

Obsah kurzu:

poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby, výsadba a péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům, řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti, zakládání a údržba travnatých ploch, vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy, tvorba zahrad, zakládání a estetické principy tvorby květinových záhonů, péče o vzrostlé a památné stromy, stavební materiály a drobná zahradní architektura, údržba  a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině.  

Exkurze: Dendrologická zahrada Průhonice, Botanická zahrada Praha – Troja, Průhonický park, pražské zahrady, firma KMV - travní a luční koberce, Ždírec, Doksy.

Místa konání kurzu

  • Teoretická část:
    Česká zemědělská univerzita, 
    Institut vzdělávání a poradenství, Kamýcká 129, Praha – Suchdol mapy.cz
    Možnost ubytování přímo na kolejích České zemědělské univerzity.
  • Praktická část:
    KMV - travní a luční koberce, Ždírec, Doksy  mapy.cz

Získaná osvědčení

Celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci Krajinář/krajinářka platné pro vykonávání tohoto povolání v ČR i zemích EU.

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Krajinář/krajinářka.

Europass – dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace, který je uznávaný jako doklad o odbornosti při hledání práce v zahraničí.

Cena rekvalifikačního kurzu:

26.900 Kč (cena zahrnuje i zkoušku z profesní kvalifikace)

Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce, mohou zažádat
o proplacení tohoto kurzu Úřad práce.

Více na portálu MPSV

Rekvalifikační kurz krajinář Rekvalifikační kurz krajinář Rekvalifikační kurz krajinář Rekvalifikační kurz krajinář Rekvalifikační kurz krajinář Rekvalifikační kurz krajinář© 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz