Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky

Kurzy k získání osvědčení

Kurzy k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, dle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Osvědčení I. stupně

Potřebujete, pokud v rámci svých profesních činnosti aplikujete přípravky ručně, či jako obsluha zařízení pro aplikaci přípravků, nebo s nimi či jejich obaly manipulujete ve skladu, apod. a to vše pod dohledem osoby, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti vyššího stupně, postačuje Vám osvědčení I. stupně.

Osvědčení lze získat absolvováním základního kurzu v délce 12 hodin. Osvědčení je platné 3 roky, nevykonáváte žádnou zkoušku, osvědčení Vám vydáme po absolvování kurzu.
Za držitele osvědčení I. stupně se také považuje osoba v období 3 let po absolvování středního vzdělání s výučním listem (obory Zemědělec- Farmář, Opravář zemědělských strojů, Zahradník).

Přihláška: Odborná způsobilost I. stupeň (Word 65kB)

Datum konání
základního kurzu pro získání osvědčení I. stupně:

Místo konání základního kurzu pro získání osvědčení I. stupně:
Školící místnost penzionu Na Statku, Nepřevázka, Mladá Boleslav (mapy.cz)

Osvědčení II. stupně

Potřebujete, pokud v rámci svých profesních činnosti organizujete a řídíte práce spojené s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin (zahradník, školkař, lesník, agronom, farmář, správce golfového hřiště, apod.).
Osvědčení lze získat absolvováním základního kurzu v délce 15 hodin a úspěšným složením zkoušky. Zkouška se skládá formou písemného testu u ÚKZÚZ. O zkoušku je nutné zažádat prostřednictvím žádosti (formulář žádosti Word) s kolkem v hodnotě 200,- Kč. Zkoušku můžete složit bezprostředně po absolvování základního kurzu, nebo následně, na kterémkoli pracovišti ÚKZÚZ. Platnost osvědčení je 5 let.

Přihláška: Odborná způsobilost II. stupeň (Word 65kB)

Datum konání
základního kurzu pro získání osvědčení II. stupně:

Místo konání základního kurzu pro získání osvědčení II. stupně:
Školící místnost penzionu Na Statku, Nepřevázka, Mladá Boleslav (mapy.cz)

Datum konání
zkoušky formou písemného testu:

Kurzy k prodloužení platnosti osvědčení

Kurzy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, dle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Prodloužení osvědčení I. stupně

Platnost osvědčení prodloužíte absolvováním doplňujícího kurzu v délce 8 hodin. Osvědčení je platné 3 roky, nevykonáváte žádnou zkoušku, osvědčení Vám vydáme po absolvování kurzu.

Datum konání
doplňujícího kurzu pro prodloužení osvědčení I. stupně:

Místo  konání doplňujícího kurzu pro prodloužení osvědčení I. stupně: Školící místnost hotelu Na Statku, Nepřevázka, Mladá Boleslav (mapy.cz)

Prodloužení osvědčení II. stupně

Platnost osvědčení prodloužíte absolvováním doplňujícího kurzu v délce 8 hodin. Nutné je o prodloužení osvědčení II. stupně požádat a kurz absolvovat před uplynutím jeho platnosti.
Po uplynutí platností osvědčení jej nelze prosloužit a je třeba postupovat jako v případě získání nového osvědčení.
Osvědčení je platné 5 let, nevykonáváte žádnou zkoušku. Osvědčení Vám vydá kterékoli pracoviště ÚKZÚZ na základě předložení žádosti (formulář žádosti Word) o prodloužení platnosti osvědčení (není zpoplatněno) a dokladu o absolvování doplňujícího kurzu.

Datum konání
doplňujícího kurzu pro prodloužení osvědčení II. stupně:

Místo konání doplňujícího kurzu pro prodloužení osvědčení II. stupně: Školící místnost hotelu Na Statku, Nepřevázka, Mladá Boleslav (mapy.cz)© 2012-2023 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz