Rekvalifikační kurz Sadovník

Termín kurzu: v roce 2023 nebude otevřen

Rozsah akce: 75 hodin teorie, 75 hodin praxe

Akreditace: Č. j.: MŠMT-9393/2019-1/122

Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Sadovník

Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz

Sadovník realizuje a udržuje sadové úpravy. Určuje, vysazuje a ošetřuje rostliny v těchto úpravách. Zabývá se také správou a ochranou sídelní zeleně. 
Absolvent kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě veřejných i soukromých zahradních úprav, uplatní se také v zahradnických školkách, které se zabývají pěstováním okrasných stromů a keřů,
v  zahradnických firmách, které vysazují a pečují o sídelní a soukromou zeleň. Kurz je určen také pro ty, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru a uplatnit je na svých soukromých zahradách, nebo plánují začít v tomto oboru podnikat.

Obsah kurzu

poznávání okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby, výsadba okrasných dřevin a květin, pedologie, aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin, péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, obsluha zahradní mechanizace, zakládání a údržba travnatých ploch, tvorba zahrad, orientace v sadovnickém projektu, údržba zahrad, parků a krajiny.

Exkurze: Dendrologická zahrada Průhonice, Botanická zahrada Praha – Troja, Průhonický park, pražské zahrady, firma KMV – Návrhy a realizace zahrad, pěstování travních koberců Doksy.

Místa konání kurzu

Teoretická část:
LEXIS, Seifertova 327/85, Praha 3 mapy.cz
Dostupnost MHD: stanice metra Hlavní nádraží, dále tramvají číslo 9, 5, 26 zastávka Lipanská (6 minut jízdy).

Praktická část:
KMV – Návrhy a realizace zahrad, Ždírec 18, Doksy mapy.cz

Získaná osvědčení

Celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci Sadovník PK: 41-007-H, které prokazuje kompetentnost držitele vykonávat tuto profesi.
Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání a používání přípravků na ochranu rostlin I. stupně, které podle Zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči musí mít každý, kdo pracuje s přípravky na ochranu rostlin.
Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Sadovník

Cena rekvalifikačního kurzu

19.600 Kč (cena zahrnuje i zkoušku z profesní kvalifikace)

Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce, mohou zažádat
o proplacení tohoto kurzu Úřad práce.

Více na portálu MPSV

Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz© 2012-2023 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz