Rekvalifikační kurz Sadovník

Termín kurzu: přesný termín na dotaz

Rozsah akce: 75 hodin teorie, 75 hodin praxe

Akreditace: Č. j.: MŠMT-9393/2019-1/122

Vstupní předpoklady stanovené MŠMT:
doložení platného řidičského oprávnění skupiny T

Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Sadovník

Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz

Sadovník realizuje a udržuje sadové úpravy. Určuje, vysazuje a ošetřuje rostliny v těchto úpravách. Zabývá se také správou a ochranou sídelní zeleně. 
Absolvent kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě veřejných i soukromých zahradních úprav, uplatní se také v zahradnických školkách, které se zabývají pěstováním okrasných stromů a keřů,
v  zahradnických firmách, které vysazují a pečují o sídelní a soukromou zeleň. Kurz je určen také pro ty, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru a uplatnit je na svých soukromých zahradách, nebo plánují začít v tomto oboru podnikat.

Obsah kurzu

poznávání okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby, výsadba okrasných dřevin a květin, pedologie, aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin, péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, obsluha zahradní mechanizace, zakládání a údržba travnatých ploch, tvorba zahrad, orientace v sadovnickém projektu, údržba zahrad, parků a krajiny.

Exkurze: Dendrologická zahrada Průhonice, Botanická zahrada Praha – Troja, Průhonický park, pražské zahrady, firma KMV - travní a luční koberce, Ždírec, Doksy.

Místa konání kurzu

Teoretická část: přesný termín na dotaz
Česká zemědělská univerzita, 
Institut vzdělávání a poradenství, Kamýcká 129, Praha – Suchdol mapy.cz
Možnost ubytování přímo na kolejích České zemědělské univerzity.

Praktická část: přesný termín na dotaz
KMV - travní a luční koberce, Ždírec, Doksy mapy.cz

Získaná osvědčení

Celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci Sadovník/sadovnice platné pro vykonávání tohoto povolání v ČR i zemích EU.

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Sadovník/sadovnice.

Europass – dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace, který je uznávaný jako doklad o odbornosti při hledání práce v zahraničí.

Cena rekvalifikačního kurzu

24.100 Kč (cena zahrnuje i zkoušku z profesní kvalifikace)

Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce, mohou zažádat
o proplacení tohoto kurzu Úřad práce.

Více na portálu MPSV

Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz© 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz