Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně

Termín kurzu: přesný termín na dotaz

Rozsah akce: 50 hodin teorie, 50 hodin praxe

Akreditace: Č.j.: MSMT-6461/2021-2/179

Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Údržbář/údržbářka veřejné zeleně, která prokazuje kvalifikaci vykonávat povolání Údržba veřejné zeleně

Obsah kurzu:

poznávání okrasných stromů a keřů používaných pro venkovní výsadby, výsadba okrasných dřevina a květin, zakládání a tvorba květinových záhonů, péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, tvorba zahrad, zahradní růže, používání přípravků na ochranu rostlin, zakládání a údržba travnatých ploch, údržba stavebních prvků, BOZP.

Exkurze: Dendrologická zahrada Průhonice, Průhonický park, Botanická zahrada Praha, firma KMV - travní a luční koberce, Ždírec, Doksy.

Místa konání kurzu:

Teoretická část: přesný termín na dotaz
Česká zemědělská univerzita, 
Institut vzdělávání a poradenství, Kamýcká 129, Praha – Suchdol mapy.cz
Možnost ubytování přímo na kolejích České zemědělské univerzity.

Praktická část: přesný termín na dotaz
KMV na firma KMV - travní a luční koberce, Ždírec, Doksy mapy.cz

Absolvent akreditovaného rekvalifikačního kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě zeleně měst, obcí a soukromých prostranství, uplatní se také v zahradnických provozech, které se zabývají pěstováním okrasných stromů a keřů, v soukromých zahradnických firmách, které zakládají a udržují sadovnické úpravy. Kurz je určen také pro ty, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru a uplatnit je na svých soukromých zahradách, nebo plánují začít v tomto oboru podnikat.

Získaná osvědčení

Celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci Údržbář/údržbářka veřejné zeleně, platné pro vykonávání povolání Údržba veřejné zeleně v ČR i zemích EU.

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Údržba veřejné zeleně.

Europass – dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace, který je uznávaný jako doklad o odbornosti při hledání práce v zahraničí.

Cena rekvalifikačního kurzu:
16. 879, – Kč (cena zahrnuje i zkoušku z profesní kvalifikace)

Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce, mohou zažádat o proplacení tohoto kurzu Úřad práce.
Více na portálu MPSV

Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně© 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz