Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně

Termín kurzu: březen 2023 (18 pracovních dnů)

Rozsah akce: 50 hodin teorie, 50 hodin praxe

Akreditace: Č.j.: MSMT-6461/2021-2/179

Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně

Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz

Obsah kurzu:

poznávání okrasných stromů a keřů používaných pro venkovní výsadby, výsadba okrasných dřevina a květin, zakládání a tvorba květinových záhonů, péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, tvorba zahrad, zahradní růže, používání přípravků na ochranu rostlin, zakládání a údržba travnatých ploch, údržba stavebních prvků, BOZP.

Exkurze: Dendrologická zahrada Průhonice, Botanická zahrada Praha – Trója, Průhonický park, firma KMV – Návrhy a realizace zahrad, pěstování travních koberců Doksy.

Místa konání kurzu:

Teoretická část: březen 2023  
Česká zemědělská univerzita, 
Institut vzdělávání a poradenství, Kamýcká 129, Praha – Suchdol mapy.cz
Možnost ubytování přímo na kolejích České zemědělské univerzity.

Praktická část: duben 2023
KMV – Návrhy a realizace zahrad, Ždírec 18, Doksy mapy.cz

Absolvent kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě veřejné zeleně měst a obcí, uplatní se také v zahradnických provozech, které se zabývají pěstováním okrasných stromů a keřů, v lesních závodech, v soukromých zahradnických firmách, které zakládají a udržují veřejná i soukromá prostranství. Kurz je určen také pro ty, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru a uplatnit je na svých soukromých zahradách, nebo plánují začít v tomto oboru podnikat.

Získaná osvědčení

Celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci Údržba veřejné zeleně, které prokazuje kompetentnost držitele vykonávat tuto profesi.
Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání a používání přípravků na ochranu rostlin I. stupně, které podle Zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči musí mít každý, kdo pracuje s přípravky na ochranu rostlin.
Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Údržba veřejné zeleně.

Europass – dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace, který je uznávaný jako doklad o odbornosti při hledání práce v zahraničí.

Cena rekvalifikačního kurzu:
13. 879, – Kč (cena zahrnuje i zkoušku z profesní kvalifikace)

Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce, mohou zažádat o proplacení tohoto kurzu Úřad práce.
Více na portálu MPSV

Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně© 2012-2022 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz