Časová náročnost a cena za vykonání zkoušky

Sadovník/sadovnice kód: 41-007-H

Doba přípravy na zkoušku

Zájemce o vykonání zkoušky z profesní kvalifikace Sadovník má možnost před vlastním vykonáním zkoušky využít dobu na přípravu ke zkoušce v trvání 30 minut.
Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba zkoušky je 10 hodin. Zkouška bude rozložena do 2 dnů.
Termín vykonání zkoušky je závislý na průběhu vegetačního období.

Výše úhrady za zkoušku je 7.900, - Kč© 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz