Hodnotící standard

Jakým způsobem budu zkoušen/a

SADOVNÍK (kód: 41-007-H)

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 3
Kritéria a způsoby hodnocení

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Kritéria hodnocení Způsoby ověření

a) Určit základní druhy okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Praktické předvedení

Je třeba splnit toto kritérium
U této kompetence je nutné určit z 30ks taxonů okrasných dřevin a květin minimálně 15 ks správně.

Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Připravit a popsat stanoviště pro výsadbu okrasných rostlin Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést a zdůvodnit výsadbu okrasných rostlin, včetně výsadeb rostlin s balem i bez balu, a jejich ošetření po výsadbě

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kriteria

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Ošetřit rostliny na dříve vysázených plochách
Praktické předvedení

Je třeba splnit toto kritérium

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b) Provést základní údržbu a seřízení rosiče, popsat jeho správnou funkci a zásady seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
c) Namíchat postřik podle zadání Praktické předvedení
d) Provést postřik okrasných rostlin Praktické předvedení
e) Dodržet zásady BOZP při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Provést zadaný způsob udržovacího řezu u konkrétní dřeviny Praktické předvedení
b) Vysvětlit řez okrasných dřevin Ústní ověření
c) Provést řez tvarovaných živých plotů Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Zakládání a údržba travnatých ploch

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Provést finální úpravu terénu a založit trávník výsevem Praktické předvedení
b) Provést vertikutaci trávníku a objasnit její význam Praktické předvedení a ústní ověření
c) Provést jarní, nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Orientace v sadovnickém projektu

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu rostlin, umístění drobných staveb,
výsev trávníku a další plochy podle projektu
Praktické předvedení

Je třeba splnit toto kritérium

Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Předvést a vysvětlit práci se základními měřičskými pomůckami Praktické předvedení a ústní ověření
b) Změřit rozměry záhonu okrasných rostlin a vypočítat jejich plochu Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria

Údržba stavebních prvků v krajině

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Zpracovat návrh aktuálních prací údržby parku Praktické předvedení
b) Připojit příslušenství pro zpracování půdy za pohonnou jednotku Praktické předvedení
c) Připravit plochu k výsadbě rostlin s využitím zahradní mechanizace Praktické předvedení
d) Posekat trávník pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria© 2012-2023 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz