Souhrnná zkouška Sadovník a Krajinář

Sadovník

Kritéria nutná splnit k získání profesní kvalifikace Krajinář:

V případě úspěšného složení zkoušky profesní kvalifikace Sadovník je možné uznat části zkoušky, které se shodují s profesní kvalifikací Krajinář a získat, za zvýhodněnou cenu, během jedné zkoušky i osvědčení o profesní kvalifikaci Krajinář

Kriterium nutné splnit k získání profesní kvalifikace Krajinář

Péče o vzrostlé a památné stromy

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Posoudit celkový stav daného stromu a navrhnout odpovídající pěstební opatření Praktické předvedení a ústní ověření

Údržba stavebních prvků v krajině

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Navrhnout a provést údržbu jednoho stavebního prvku a mobiliáře v krajině (schody, můstek, povalový chodník, lavičky, sedáky, oplocení) Praktické předvedení a ústní ověření

Údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Popsat způsob zakládání ploch krajinné zeleně – příprava půdy, bylinné patro, dřevinné patro
Ústní ověření
b) Zhodnotit význam, principy zakládání a údržbu křovinných pásů, remízků, vodních a mokřadních biotopů a zadanou údržbu provést Praktické předvedení a ústní ověření

Výše úhrady za souhrnnou zkoušku profesní kvalifikace Sadovník a Krajinář je: 10.400,- Kč

Krajinář

Kritéria nutná splnit k získání profesní kvalifikace Sadovník:

V případě úspěšného složení zkoušky profesní kvalifikace Krajinář je možné uznat části zkoušky, které se shodují s profesní kvalifikací Sadovník a získat, za zvýhodněnou cenu, během jedné zkoušky i osvědčení o profesní kvalifikaci Sadovník

Kritérium nutné splnit pro získání osvědčení profesní kvalifikace Sadovník

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Zapojit pevný a rotační kypřič za traktor Praktické předvedení
b) Kultivovat meziřádkový prostor pomocí traktoru Praktické předvedení
c) Provést vetikutaci trávníku Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výše úhrady za souhrnnou zkoušku profesní kvalifikace Krajinář a Sadovník je: 10.400,- Kč© 2012-2022 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz