Údržba veřejné zeleně

Co mám umět, z čeho budu zkoušen/a   

Údržbář/údržbářka veřejné zeleně (41-033-E)
povolání: Údržba veřejné zeleně

  • Zakládání a udržování zeleně
  • Ošetřování okrasných dřevin a květin
  • Zakládání a ošetřování trávníků

Myšlenková mapa - Údržba veřejné zeleně© 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz