Termín zkoušky a cena za vykonání zkoušky

ÚDRŽBÁŘ/ÚDRŽBÁŘKA VEŘEJNÉ ZELENĚ kód: 41-033-E

Doba přípravy na zkoušku

Zájemce o vykonání zkoušky z profesní kvalifikace Údržbář/údržbářka veřejné zeleně má možnost před vlastním vykonáním zkoušky využít dobu na přípravu ke zkoušce v trvání 45 minut.
Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Termín vykonání zkoušky je závislý na průběhu vegetačního období.

Výše úhrady za zkoušku je 4.100, - Kč

 

 

 © 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz