Hodnotící standard

Jakým způsobem budu zkoušen/a

Údržbář/údržbářka veřejné zeleně (41-033-E)
povolání: Údržba veřejné zeleně

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 2
Kritéria a způsoby hodnocení

Zakládání a udržování zeleně

Kritéria hodnocení Způsoby ověření

a) Charakterizovat nejvýznamnější stavební materiály používané v sadovnických úpravách

ústní ověření

b) Popsat druhy cest a provést jejich údržbu

ústní ověření a praktické předvedení

c) Samostatně provést odpovídající závlahu zvolené části sadovnické úpravy

praktické předvedení

d) Charakterizovat jednotlivé možnosti zpracování půdy při zakládání zeleně

ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Ošetřování okrasných dřevin a květin

Kritéria hodnocení Způsoby ověření

a) Vysadit okrasné dřeviny a ošetřit je po výsadbě

praktické předvedení

b) Vysadit květiny a ošetřit je po výsadbě

praktické předvedení

c) Ošetřit okrasné dřeviny na trvalém stanovišti a zdůvodnit provedené úkony

ústní ověření a praktické předvedení

d) Provést údržbu květinového záhonu

praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Zakládání a ošetřování trávníků

Kritéria hodnocení Způsoby ověření

a) Popsat obnovu trávníků a náhradní rostliny za trávník

ústní ověření

b) Provést založení trávníků výsevem

praktické předvedení

c) Provést ošetření trávníku podle stavu vegetace a ošetření zdůvodnit

ústní ověření a praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria© 2012-2023 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz