Odborný zahradnický kurz Zakládání a údržba zeleně

Termín kurzu: 18. 11. – 20. 11. 2024

Místo konání kurzu

Česká zemědělská univerzita 
Institut vzdělávání a poradenství, Kamýcká 129, Praha – Suchdol mapy.cz

Možnost ubytování přímo na kolejích České zemědělské univerzity.
Koleje a Menza ČZU (czu.cz)

Obsah kurzu

18. 11. 2024

Výsadba a péče o okrasné dřeviny na trvalém stanovišti

Tématem bude správná výsadba okrasných stromů a keřů, řezy okrasných dřevin a dřevitých lián, hnojení a opatření na zimní období.
Čas výuky od 9:00 – 15:00 hodin.

19. 11. 2024

Záhonové květiny a květinové záhony

Seznámíme se s květinami používanými ve venkovních výsadbách a s technologiemi zakládání květinových záhonů.
Čas výuky od 9:00 – 15:00 hodin.

20. 11. 2024

Růže, zakládání a péče o travnaté plochy

Tématem budou růže, dělení růží, správná výsadba a péče o růže, následovat bude téma trávníků, dělení trávníků, zakládání travnatých ploch výsevem a pokládkou travních koberců a péče o travnaté plochy.
Čas výuky od 9:00 – 15:00 hodin.

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí profesionálně vysazovat a pečovat o okrasné dřeviny a květiny na trvalých stanovištích a také se seznámit s možnostmi zakládání travnatých ploch a péčí o travnaté plochy.
Uplatnit získané znalosti je možné jak v rámci zakládání a péče o zeleň na veřejných prostranství měst a obcí, tak i na soukromých zahradách.

V neposlední řadě může kurz sloužit i jako příprava na zkoušku z profesních kvalifikací Sadovník, Krajinář, Údržbář veřejné zeleně.
Úspěšným vykonáním zkoušky z profesních kvalifikací lze získat celostátně platný kvalifikační doklad pro vykonávání povolání Zahradník/sadovník, Zahradník/krajinář, nebo pro povolání Údržba veřejné zeleně/údržbář veřejné zeleně.
Tento doklad je platný i pro vykonávání těchto profesí v zemích Evropské unie.

Lektoři kurzu:
Mgr. Miroslava Komárková, autorizovaná osoba profesních kvalifikací Sadovník, Krajinář, Údržbář veřejné zeleně.

Získaná osvědčení:
Potvrzení o účasti v odborném zahradnickém kurzu

Cena kurzu: 4.950,- Kč
V případě zájmu o pouze některé z témat, je možné přihlásit se pouze na jeden den, nebo dva dny kurzu. Tuto informaci je nutné uvést v poznámce, kterou vyplníte při rezervaci kurzu.
Cena jednoho dne kurzu je 1.890,- Kč

V případě Vašeho zájmu vyplňte prosím přihlášku, nebo volejte: 604 426 397.

Závazná přihláška do kurzu

Storno podmínky kurzu

Každé zrušení účasti musí být oznámeno písemně na e-mail: komarkovam@volny.cz
Bezplatné storno závazné přihlášky je možné provést nejpozději 21 dní před začátkem konání kurzu.
V případě provedení storna závazné přihlášky v termínu 20 – 5 dní před začátkem konání kurzu činí storno po platek 50%.
V případě provedení storna závazné přihlášky v termínu 4 – 1 den před začátkem konání kurzu činí storno poplatek 70%.
Pokud se účastník kurzu nezúčastní a neomluví se, je povinen uhradit 100% ceny kurzu.

Zbývá 200 znaků
Fakturační údaje


© 2012-2024 KMV – Zahradnické kurzy
e-mail: komarkovam@volny.cz